Chỉnh sửa phần nội dung bài viết, blog, tin tức trên website.

Chỉnh sửa, thay đổi giao diện, logo, màu sắc, menu của website

Thêm, chỉnh sửa danh mục sản phẩm, giá cả sản phẩm của website

Thay đổi mật khẩu, phân quyền quản lý các thành viên trên website.

Quản ký đơn hàng khách đặc hàng từ website.

Thống kee khách hàng, người dùng truy cập website.

Tôi muốn thiết kế website phải làm như thế nào?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Chương trình khuyến mãi gì trong tháng này?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thiết kế website trọn gói là như thế nào?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tôi muốn hỗ trợ trực tiếp?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế khác nhau thế nào?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.